Præsentation

Mit navn er Laila Nielsen og jeg er født i 1963.

Jeg er uddannet psykolog ved Aalborg Universitet i 2010.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet d.3 september 2012. Dette betyder, at Psykolognævnet fører tilsyn med min virksomhed.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening

Ansættelser – Jeg har været ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Thisted kommune som psykolog i perioden maj 2009-januar 2021. 

Pr.1 januar 2021 har jeg fuldtidspraksis i Region Midtjylland, Ringkøbing på N.J.Fjordsvej 12, 6950 Ringkøbing, hvor jeg tilbyder psykologhjælp i henhold til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling.

Øvrige uddannelser og kurser – 

Uddannet autoriseret sygeplejerske 1989.

Certificeret Holotropic Breathwork facilitator 2003 v. Phd.Stanislav Grof Taos USA. 

I 2009 certificeret i ‘Drawing and Talking Therapy’. Træningen ved Director Maria Beagley, Drawing and Talking Ltd., fra England.

I 2009 – ‘Angst og depression hos børn og unge, med fokus på nyere forskning, ætiologi, diagnose og behandling’, ved professor Per Hove Thomsen fra Aarhus Universitet.

I 2010 – ‘Kontaktforstyrrelser hos børn og unge – med udgangspunkt i autismespektrum forstyrrelser. Ætiologi, diagnose og behandling. Fokus på nyere forskning. Ved professor Niels Bilenberg.

I 2011 – WISC-IV – den psykologiske undersøgelse med udgangspunkt i WISC-IV. Ved psykologerne Helle Baunshøj og Margrethe Jungersen ved Taleinstitutettet Region Nordjylland.

I 2011 i Norge hos professor Thomas Nordahl oplært i ‘Læringsmiljø og pædagogisk analyse’, også kaldet LP-modellen. Forskningsbaseret viden, hvor vi gør det, der virker.

D.25-26 september 2013. Kriser og traumer – er der en psykolog til stede? “Ud af klinikken – Om den psykologiske krisehjælps organisering og de behandlingsmæssige udfordringer i krisearbejdet”, ved Berith Bro, Cand.psych., specialist og supervisor i psykotraumatologi.

September 2013 – “Aspekter ved psykotraumatologien” v/ professor Ask Elklit, 

September 2013 – “Recovery from trauma” ved Jukke Mäkelä MD., childpsychiatrist and psychotherapist.

2014  – 12 dages kursus i : “Neuroaffektiv psykoterapi – interventioner til den nærmeste udviklingszone”, med Marianne Bentzen og specialist i psykoterapi og specialist og supervisor i børnepsykologi Susan Hart.

D. 7 november 2015: Forskningskonference – Nyeste viden om psykiatri, evidens og neurovidenskab, arrangeret af Dansk Psykolog Forening. Undervisere: Jesper Mogensen, Professor på Københavns Universitet, Morten Overgaard, Professor på AAU, Klaus Pedersen, Formand for DPSP og seniorrådgiver i fht.  ICD-11. Peter Gøtzsche, Direktør for det Nordiske Cochrane Center, Nicole Rosenberg, Adjungeret Professor ved Hovedstadens Psykiatri.

D.28 september 2016. Introduction to the Neurosequential Model of Therapeutics. MD.Bruce Perry. Adjunct Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences.

D.21 til 23 september 2016 –  Teori i forskningsmetode på specialist niveau “Forsknings- og formidlingsmodulet” godkendt af Dansk Psykolog Forening, v/ Meta Minds ved Dr. Marie Louise Reinholdt-Dunne og Tone Roald, Phd adjunkt Institut for Psykologi, Københavns Universitet.  

D.2 maj 2018 – ”WISC-V for psykologer” ved Bente Underbjerg, specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi.

D.30 maj og 1 juni 2018 og d.20 juni og 21 juni 2018. Kursus i Fælles Forældreansvar efter skilsmisse – KIFF-uddannelse og certificering i Aarhus ved Center for Familieudvikling, v/ psykolog Rikke Cecilie Toft Dejour og Jan Kaa Kristensen cand.psych.aut.

D.18-19 juni 2018- ”Metakognitiv terapi kursus”, hos Marie Louise Reinhold-Dunne Ph.D. lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Marie Tolstrup cand.psych. aut., og specialist og supervisor i psykoterapi. 

D.4. september – torsdag 5. september 2019. ”Neuropsykologiske tilstande, børn” –  Käte From, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi.

D.3-5 april og d.20-21 maj 2019 – ”Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser” ved Else Charlotte Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi
Jane Evald, cand.psych., specialist i børneneuropsykologi
Kristian Bech Arendt, Cand.psych., ph.d. Adjunkt.

Oktober 2019 ”Diamantforløbet – uddannelse som kursusleder for professionelle – i vredeshåndtering”. Ved konsulent Camilla Obel og psykolog Maria Dressler.

D.30-31 januar 2020. Valg af interventionsformer, børn og unge. Else Charlotte Brunvand, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi.
Kristian Bech Arendt, Cand.psych., ph.d. Adjunkt.

d.16-17 november 2020 – ”Supervision af andre faggrupper” ved cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi Benedicte Schilling.

Psykolog praksis er Akkrediteret d.8/2 2022 – lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

Videnskabelig artikel –

I november 2015 har Phd. Tanja Miller og jeg fået udgivet en videnskabelig artikel i “The Journal of Alternative and Complementary Medicine”, der omhandler vores forskning i effekten af Holotropic Breathwork. Titlen er: “Measure of Significance of Holotropic Breathwork in the Development of Self-Awareness”. Artiklen kan hentes gratis her: http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/acm.2014.0297