Tilskud/ydernummer

Tilskud/Ydernummer

Pr.1 januar 2021 har jeg fået tildelt ydernummer og tiltræder som psykolog under overenskomsten i Region Midtjylland på adressen:

N.J.Fjords Vej 12, 6950 Ringkøbing.

Med tilskud –

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående grupper/personkredse. Tilskud fås kun hos psykologer med ydernummer: 

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 • trafik- og ulykkesofre.
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende ved dødsfald.
 • personer, der har forsøgt selvmord.
 • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med let til moderat depression fra 18 år.
 • personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år.

Egenbetalingen for første konsultation er 424,20 kr og efterfølgende konsultationer er egenbetalingen 353,72.

GRATIS PSYKOLOGHJÆLP TIL UNGE MELLEM 18 OG 24

Unge mellem 18 og 24 år er berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kat. 10 og 11).

OBS. man skal betale egenbetalingen ved udeblivelser. Hvis man udebliver to gange betales dobbelt egenbetaling.

BØRN OG UNGE UNDER 18

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

HUSK HENVISNING FRA DIN LÆGE

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.
Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.)

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.